Homepage
Teeling informatie
Information
Name
Geographical
Genealogie
Teeling links
Fotoalbum
Op deze site vindt U informatie met betrekking tot de genealogie van Teeling in Nederland.

Onze database is veel groter dan we hier op de site publiceren.

Er is een mogelijke link met Ierland, die we onderzoeken.

The name Teeling has been used in difgferent versions, sometimes even different within one family:

 Teeling - Teerling - Theeling - Teelinck

Below are some abstracts from official registers:

Aaltje Gerritze  Theeling    .............        Aaltje  Gerritse
Tee(r)ling           22-01-1774 (gedoopt)                    

In het jaar achttienhonderd dertien den Zeven en Twintigsten  den maand
Februarij , zijn voor ons Willem Smit  Maire officier van den burgelijken
Staat der Gemeente van Assendelft  departement van de Zuiderzee Canton
Westzaan Gecompareerd Klaas Olij  , en Klaas Haan geburen der overledene
welke ons verklaard hebben dat op den zes en twintigsten Februarij
achttienhonderd dertien 's namiddags vier uren Gerrit Teeling  oud negen
jaren  zonder beroep  wonende te Assendelft ongehuwd hebbende  ouders is
overleden in het huis  No 358 Staande aan de ordinaire weg  in deze Gemeente
en hebbende declaranten deze acte nadat hun derzelve was voorgelen nevens
onderteekend

Klaas  Olij  Klaas Haan    Willem Smit.


Aaltje Gerritze    Theeling                                                         

Gedoopt:      RK Krommeniedijk     22-01-1774

Overleden:          Assendelft             08-10-1836 

 

 

 

info@teeling.eu